Letra canción de Tuna

Baixant de la Font del Gat

Tipo de Canción:Folklore Hispanoamericano

Baixant de la Font del Gat, una noia, una noia, baixant de la Font del Gat, una noia i un soldat. Pregunteu-li com s'en diu, Marieta, Marieta, pregunteu-li com s'en diu, Marieta de l'ull viu. El senyor Ramon empaita les criades, el senyor Ramon, empaita a tot el mon. Les pobres criades quan s'en van al llit, tururut, tururut, qui jamega ja ha rebut. El gegant del pi ara balla, ara balla, el gegant del pi ara balla pel camí. El gegant de la ciutat ara balla, ara balla, el gegant de la ciutat ara balla pel terrat. Jo te l'encendré el tiruriruriru, jo te l'encendré el tiru de paper. Plou i fa sol les bruixes es pentinen, plou i fa sol les bruixes van de dol. Les pobres criades quan s'en van al llit tururut, tururut, que jamega ja ha rebut.


Transcripción de la letra:Ilma. Tuna de Aparejadores de Barcelona
Te animamos a escuchar a la Tuna de Teleco de Valencia
Scroll al inicio